svetovalna dejavnost
inštituta za javno upravo
V okviru splošne svetovalne dejavnosti Vam strokovnjaki inštituta nudijo pomoč pri oblikovanju besedila aktov in pogodb, odločitvah v upravnih zadevah ter pri razreševanju pravnih s področja upravnega prava.
izobraževanje ZUP
Izvajamo usposabljanje oziroma pripravo na strokovni izpit upravnega postopka [ZUP].


TERMINI IZPITA
TERMINI USPOSABLJANJA
dogodki
novosti
© 2008 Inštitut za javno upravo. Vse pravice pridržane.