svetovalna dejavnost
inštituta za javno upravo
V okviru splošne svetovalne dejavnosti Vam strokovnjaki inštituta nudijo pomoč pri oblikovanju besedila aktov in pogodb, odločitvah v upravnih zadevah ter pri razreševanju pravnih s področja upravnega prava.
izobraževanje ZUP
Izvajamo usposabljanje oziroma pripravo na strokovni izpit upravnega postopka [ZUP].


TERMINI IZPITA
TERMINI USPOSABLJANJA
dogodki
DNEVI JAVNEGA PRAVA 2018

4. JUNIJ 2018, LJUBLJANA
PRAVNA FAKULTETAVeč informacij je na voljo s klikom na:


vsi dogodki


novosti
DNEVI JAVNEGA PRAVA 2018

Na letošnjih Dnevih javnega prava bomo obravnavali aktualna pravna vprašanja s področja upravnega in ustavnega prava. V ospredju bodo predvsem nova prostorska zakonodaja (ZUreP-2 in Gradbeni zakon), varstvo osebnih podatkov in t. i. GDPR, aktualna vprašanja upravnega postopka ter tudi koncesije in javno-zasebna partnerstva in lokalne volitve.. Že 24. zapored vabljeni v družbo strokovnjakov in kolegov, ki ponuja priložnost za izmenjavo mnenj in izkušenj ter dobrih praks!

Prijave pošljite na bostjan.koritnik@pf.uni-lj.si

Za študente bodo na voljo še posebej ugodne kotizacije.

© 2008 Inštitut za javno upravo. Vse pravice pridržane.