svetovalna dejavnost
inštituta za javno upravo
V okviru splošne svetovalne dejavnosti Vam strokovnjaki inštituta nudijo pomoč pri oblikovanju besedila aktov in pogodb, odločitvah v upravnih zadevah ter pri razreševanju pravnih s področja upravnega prava.
izobraževanje ZUP
Izvajamo usposabljanje oziroma pripravo na strokovni izpit upravnega postopka [ZUP].


TERMINI IZPITA
TERMINI USPOSABLJANJA
dogodki
Specializacija znanj s področja prava

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani je pri Nacionalni agenciji za kakovost RS v visokem šolstvu akreditirala program za izpopolnjevanje, ki so ga poimenovali Specializacija znanj s področja prava. Oblikovali so 20 modulov z različnih pravnih področij, izvajali pa jih bodo v sodelovanju z Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije, Odvetniško zbornico Slovenije (OZS) in Odvetniško akademijo OZS. V študijskem letu 2018/2019 bodo izvedli 10 modulov, prijave pa so mogoče do vključno 15. februarja 2019.vsi dogodki


novosti
GLAVNA OBRAVNAVA V UPRAVNEM SPORU


Predstavitev, kratek opis projekta in rezultat projekta
© 2008 Inštitut za javno upravo. Vse pravice pridržane.