ZUP - termini opravljanja izpita

 

Na podlagi 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) (uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/10) in Uredbe o izobrazbi in strokovnem izpitu za vodenje in odločanje v upravnem postopku (Uradni list RS, št. 12/2013)

se strokovni izpit iz upravnega postopka, s katerim se preverja sposobnost kandidata za samostojno vodenje postopka oziroma odločanje v upravnih zadevah, opravlja v okviru ministrstva pristojnega za upravo  in sicer na Upravni akademiji, Tržaška cesta 19a, 1000 Ljubljana.

 

 

 

 

 

© 2008 Inštitut za javno upravo. Vse pravice pridržane.