O reviji in izdajatelju

Izdajatelj revije Javna uprava je Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, ustanovljen pa je bil že leta 1956, kot posledica spoznanja, da je treba v Sloveniji v večji meri povezati teorijo na področju upravnega prava in prava javne uprave s praktičnim reševanjem problemov uprave, s tem pa je nedvomno pripomogel k nastanku (naše) pravne države. Danes je IJU neodvisna raziskovalna in svetovalna organizacija, s svojim znanstvenim svetom, ki ga sestavljajo znanstveni in raziskovalni sodelavci Katedre za upravno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani ter zunanji sodelavci inštituta.

Od leta 1960 izdaja IJU tudi znanstveno-strokovno revijo, ki se je do leta 1990 imenovala Vestnik Inštituta za javno upravo, od leta 1990 dalje pa se imenuje Javna uprava. Izide v štirih številkah, najmanj dvakrat letno (dvojna številka), temeljno pa prispeva k cilju IJU in zagotavlja kontinuiran pretok med znanostjo in prakso, ki je pogoj za učinkovito in pravno državo, to pa je nedvomno temelj demokratične in svobodne države.

Revija je bila leta 2017 sprejeta v mednarodno bibliografsko bazo HeinOnline, kar pomeni dostopnost člankov strokovnjakom in znanstvenim po vsem svetu, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) pa izdajanje revije finančno podpira in jo je vključila med slovenske revije v mednarodnih bazah podatkov iz seznama ARRS.

Člani uredniškega odbora revije so redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani dr. Bojan Bugarič (tudi odgovorni urednik), docent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani dr. Mitja Horvat, vrhovni sodnik in izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani dr. Erik Kerševan, redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in direktor IJU dr. Rajko Pirnat, izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani dr. Senko Pličanič, izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani dr. Gorazd Trpin, izredni profesor na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani dr. Grega Virant ter tajnik in asistent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani Boštjan Koritnik (tudi urednik revije).

Navodila za objavo v reviji so na voljo v slovenskem,angleškem in hrvaškem jeziku.

Revija je preko portala Tax-Fin-Lex na voljo tudi v elektronski obliki, kar pomeni še večji doseg, pri čemer ima v širši javni upravi že tako zelo pomembno vlogo.

Naslov uredništva:

Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
Poljanski nasip 2
1000 Ljubljana

tel. št. 01/4203-178
faks: 01/4203-175
e-naslov: iju@iju.si

Uredniški odbor:

prof. dr. Bojan Bugarič, doc. dr. Mitja Horvat, doc. dr. Erik Kerševan, prof. dr. Rajko Pirnat, prof. dr. Senko Pličanič, prof. dr. Gorazd Trpin in prof. dr. Grega Virant ter as. Boštjan Koritnik

Tehnični urednik:

Polona Kržan

Urednik:

As. Boštjan Koritnik

Glavni in odgovorni urednik:

prof. dr. Bojan Bugarič

Kontaktni podatki:


Glede vsebine in oglasnega prostora
Urednik: Boštjan Koritnik
E-pošta: urednik@iju.si
Tel.: 031 859 975

Glede naročnin
Tehnični urednik: Polona Kržan
E-pošta: polona.krzan@iju.si
Tel.: 01/4203 178

© 2008 Inštitut za javno upravo. Vse pravice pridržane.