revija javna uprava

V študijskem letu 1960/61 je revijo prvič izdal Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti. Do leta 1990 se je revija imenovala Vestnik Inštituta za javno upravo, od takrat dalje pa Javna uprava. Revija Javna uprava izide štirikrat letno.

Naslov uredništva:

Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
Poljanski nasip 2
1000 Ljubljana

tel. št. 01/4203-178
faks: 01/4203-175
e-naslov: iju@iju.si


Uredniški odbor:

prof. dr. Bojan Bugarič, doc. dr. Mitja Horvat, doc. dr. Erik Kerševan, prof. dr. Rajko Pirnat, prof. dr. Senko Pličanič, prof. dr. Gorazd Trpin in prof. dr. Grega Virant

Glavni in odgovorni urednik:

prof. dr. Rajko Pirnat
© 2008 Inštitut za javno upravo. Vse pravice pridržane.