izpiti ZUP - splošne informacije

Na podlagi 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) (uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/10) in Uredbe o izobrazbi in strokovnem izpitu za vodenje in odločanje v upravnem postopku (Uradni list RS, št. 12/2013) lahko upravni postopek vodi in v njem odloča samo oseba, ki ima predpisano izobrazbo in opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka.

 

Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani nadaljuje večletno prakso izvajanja usposabljanj oziroma priprav na strokovni izpit.

Usposabljanje - pripravo na strokovni izpit iz upravnega postopka izvajajo priznani strokovnjaki iz tega področja.

Program usposabljanja je zasnovan tako, da se kandidati seznanijo s snovjo, ki je tudi vsebina izpita skladno z Uredbo o izobrazbi in strokovnem izpitu za vodenje in odločanje v upravnem postopku (Uradni list RS, št. 12/2013).

Strokovni izpit iz upravnega postopka, s katerim se preverja sposobnost kandidata za samostojno vodenje postopka oziroma odločanje v upravnih zadevah, se opravlja v okviru ministrstva na Upravni akademiji, Tržaška cesta 19a, 1000 Ljubljana.

 

 

Vabimo vas, da si na naših podstraneh preberete informacije o načinu prijave in izvedbi usposabljanja.

 

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo preko e-naslova: iju@iju.si

 

 

© 2008 Inštitut za javno upravo. Vse pravice pridržane.