splošna svetovalna dejavnost

V okviru splošne svetovalne dejavnosti Vam strokovnjaki inštituta nudijo:
  • pomoč pri oblikovanju splošnih aktov eksterne veljave
  • pomoč pri oblikovanju internih aktov in notranjih postopkov
  • pomoč pri oblikovanju besedila upravnopravnih pogodb (pogodb z javnopravnim elementom)
  • pravno svetovanje v zvezi s posamičnimi upravnimi odločitvami in odločitvami v drugih javnopravnih zadevah
  • izdelava strokovnih mnenj o določenem pravnem problemu
  • svetovanje pri urejanju razmerij med uporabniki in nosilci javnih pooblastil oziroma občinskimi ali državnimi organi in nosilci javnih pooblastil
  • svetovanje pri urejanju razmerij med uporabniki in izvajalci javnih služb oziroma občinskimi ali državnimi organi in izvajalci javnih služb
  • drugo svetovanje, ki se nanaša na upravnopravna področja
© 2008 Inštitut za javno upravo. Vse pravice pridržane.