splošno o založništvu

IJU kot znanstvenoraziskovalna organizacija od svojega nastanka dalje izvaja založniško dejavnost, v zadnjem času ji namenja pa še prav posebno pozornost. Založniško dejavnost je usmerjena predvsem v izdajo knjig, ki so namenjene tako zaposlenim v državni upravi, organih lokalnih skupnosti, pri nosilcih javnih pooblastil, pri drugih pravnih osebah javnega prava, ki sestavljajo javni sektor. Prav tako je namenjen sodnikom in sodiščem ter pravnim zastopnikom. Vsekakor pa so knjige, ki jih izdajamo namenjene študentom prava, kot študijski pripomoček pri zahtevnejšem teoretičnem proučevanju posameznih pravnih problemov s področja upravnega prava in prava javne uprave.
© 2008 Inštitut za javno upravo. Vse pravice pridržane.